INDEX

Srbija nasilno mijenja etnički karakter Sandžaka

Str. 11 (o Bošnjacima u Sandžaku):
„Očita je namjera Beograda da nasilno promijeni etnički karakter Sandžaka u korist srpskog življa. Budući da su u genocidu nad Bošnjacima 1992./93. dokazano učestvovali i Srbi iz Hrvatske, ovim je praktično stvorena situacija da se u istom prostoru nađu dželati i žrtve. Bizarniji scenario teško da bi se mogao zamisliti.“

Str. 11 ( o Bošnjacima u Sandžaku):
„…intenzivno je zaposjedanje sandžačkih sela, iz kojih su posljednjih godina Bošnjaci, metodima državnog terora, bili prinuđeni da bijegom sa vjekovnih ognjišta spasavaju goli život.“
 

Izjave i citati