INDEX

Bošnjački muslimanski narod Sandžaka izložen je državnom teroru, čak i Genocidu

Str. 15 (o Bošnjacima u Sandžaku):
„Iako je Sandžak izvan granica Republike Bosne i Hercegovine, mi trajno ostajemo zainteresirani za taj dio našeg naroda.“

Str. 16 (o Bošnjacima u Sandžaku):
„Bošnjaci u Sandžaku imaju definiran program za rješavanje svoga statusa, sa kojim su upoznali sve domaće i međunarodne institucije. Taj program je u skladu sa međunarodnim pravom i evropskim principima usvojenim za rješavanje jugoslavenske krize.“
 

Izjave i citati