INDEX

Uloga Rusije u krizi nakon raspada Jugoslavije je nezaobilazna

Str. 17 (o ulozi Rusije):
„Uvijek smo smatrali i smatramo da je uloga Rusije u rješavanju problema na Balkanu i između država nastalih raspadom Jugoslavije – nezaobilazna.“

Str. 17 (o prijateljstvu s Rusijom):
„Visoko cijenimo podršku državnih organa Ruske Federacije svim dosadašnjim mirovnim inicijativama za Bosnu i Hercegovinu. Vaša osobna podrška principu očuvanja cjelovitosti Republike Bosne i Hercegovine i jasan principijelan stav Vaše Vlade u ovom pitanju ovdje je priman sa priznanjem i odobravanjem.“

Izjave i citati