INDEX

Karadžićevi Srbi nastavljaju sramno protjerivanje nesrba s njihovih ognjišta

Str. 19 (o zločinima Karadžićevih Srba)
„…sramni proces protjerivanja ljudi sa njihovih vjekovnih ognjišta, umjesto da nakon Ženeve bude obustavljen, još više je intenziviran.“

Izjave i citati