INDEX

Svome narodu u naslijeđe ostavljam vjeru u Boga i vjeru u sebe

Str. 25 (o najtežim danima)
„… 9. novembar 1993. se izdvaja od ostalih. Toga dana vatrom iz tenkova namjerno je srušen Stari most u Mostaru, malo arhitektonsko čudo neviđene ljepote. Na trenutak sam zamrzio ljudski rod.“

Str. 26 (o pobjedi i porazu)
„Naša zemlja i naš narod bili su osuđeni na uništenje. Sam naš opstanak je naša pobjeda.“

Str. 26/27 (o povratku izbjeglica)
„Ne smijemo ni trenutka sumnjati u mogućnost povratka. Želja ljudi da se vrate na svoja ognjišta je ogromna. To je moćna pokretačka snaga koja, kombinirana sa proklamiranim pravom i našom upornošću da to osiguramo, mora dati rezultat.“

Str. 27 (o miru)
„Mira ima bez pravde; pravog mira nema.“

Str. 27 (o evropskoj BiH)
„Mi smo evropska zemlja i u minulom ratu smo, za razliku od drugih, položili „evropski“ ispit, ako ga se, nakon svega, može tako nazvati.“

Str. 27 (o širini BiH)
„… mi smo jedna od rijetkih zemalja koja ima prijateljske odnose istovremeno sa Amerikom i Iranom i sa rapskim i jevrejskim svijetom.“

Str. 28 (o pobjedi i porazu)
„Moralni pobjednici smo mi. Vojnih pobjednika nema. Svi su i dobili i izgubili.“

Str. 28 (o budućnosti)
„Šta ostavljate u naslijeđe Vašem narodu u ovom velikom koraku u historiji?
- Vjeru u Boga i vjeru u sebe.“

Izjave i citati