INDEX

Moga nasljednika odredit će ljudi i događaji

Str. 39 (o problemima mira)
„Ljudi će relativno brzo zaboraviti granate, kao da ih nikada nije bilo, jer će se suočiti sa novim problemima koje mir donosi: posao, plate, stanovi, različite nepravde.“

Str. 41 (o politizaciji)
„…ova politizacija je spontana, a komunistička je bila nametnuta. Ja nisam tražio da vojnici uzvikuju tekbir niti da se generali upisuju u SDA.“

Str. 42 (o četnicima u BiH)
„Slažem se sa tezom: što manje četnika među Srbima u Bosni, to manje problema.“

Str. 43 (o suradnji)
„Svi su mi bliski koji iskreno rade za Bosnu i bošnjački narod.“

Izjave i citati