INDEX

Ovih dana rješava se sudbina našeg naroda za naredno stoljeće

Str. 48 (o pronicljivosti)
„Ne smijemo biti suviše nestrpljivi. Ovih godina rješava se sudbina našeg naroda za naredno stoljeće, a to zahtijeva manje emocija, a više promišljanja, upornosti i strpljenja.“

Str. 49 (o pravdi)
„Zakon i pravda su, na kraju krajeva, jači od bezakonja i sile, ali treba izdržati.“

Izjave i citati