INDEX

Da nije bilo SDA, BiH bi danas bila provincija velike Srbije ili bi bila uništena

Str. 74. ( o šehidskim porodicama)
„Naš je neopoziv stav da osiguramo apsolutnu prednost invalida i demobiliziranih boraca i članova šehidskih porodica u zapošljavanju. Onaj ko ne bude poštovao ovaj princip ne pripada nama.“

Str. 76. (o ulozi SDA)
„Da nije bilo SDA, Bosna bi danas bila ili provincija velike Srbije, ili bi bila uništena. Od te sudbine ne bi je mogao spasiti SDP, a neke minorne stranke još manje. Da nije bilo SDA, ni SDP ne bi postojao; postojala bi KPBiH ili Miloševićev SP kao sastavni dio SP neke krnje Jugoslavije. Mi smo omogućili transformaciju KP u SDP; mi smo otvorili proces demokratizacije na ovom dijelu Svijeta i, ako se stvari historijski posmatraju, za to smo od 1945. do 1995. plaćali ogromnu cijenu.“

Str. 77. (o prividnom patriotizmu)
„Oni hoće još jednom da oslobađaju već oslobođenu Bosnu, a onaj njen nesretniji, neoslobođeni dio ostavljaju drugima. Eto zašto kažem da se radi o borbi za vlast.“

Str. 77. (o patriotizmu)
„…Ali borbu za vlast ne treba brkati sa patriotizmom. Patriotizam i briga za demokraciju su nešto drugo.“

Str. 77. (o nametanju fundamentalizma)
„Ima ih koji tvrde da je ovdje na djelu fundamentalizam, naravno islamski. Dokaz za to je što Predsjednik države ide petkom na džumu. I uvaženi predsjednik Clinton i kancelar Kohl idu u crkvu, pa to niko ne smatra ničim sumnjivim.“

Str. 78. (o napretku)
„Nema čarobnog rješenja, preostaje samo strpljiv i uporan rad.“

Str. 78. (o pokvarenoj vlasti)
„Tako, na primjer, jedan predsjednik općine, član naše stranke, mjesec dana na nalazi vremena da primi borca koga su sa porodicom istjerali iz stana! Zar jedan predsjednik općine može uopće imati prečeg posla nego da primi borca koji se sa ženom i dvoje djece našao na ulici?“

Str. 78. (o pokvarenoj vlasti)
„…To je priča o vlasti, svakoj vlasti pa i našoj, o tome kako vlast kvari ljude i kako se službe neizbježno birokratiziraju i udaljuju od naroda i kako treba iz dana u dan voditi brigu da bi ta vlast služila ljudima, a ne sebi samoj.“

Str. 79. (o kadrovima)
„Za članove budućeg parlamenta, na odgovorna mjesta u Vladi ili Stranci trebamo ubuduće kandidirati isključivo ljude koji su položili ispit u minulom ratu, po mogućnosti neposredno u borbi, i nećemo pogriješiti. Oni koji su odbranili Zemlju u ratu, znat će na najbolji način štititi njene interese u miru.“

Str. 79. (o krivici i zločinu)
„Ne krivimo čitave narode za zla i nesreću. Krivi su uvijek i samo pojedinci, bez obzira što ih je tako mnogo da čine za sebe jedan zločinački narod. Krivica nije kolektivna, ona je uvijek pojedinačna, individualna.“

Str. 80. (o vanjskoj politici)
„U vanjskoj politici hoćemo oslonac na tri tačke: Ameriku, Evropu i islamski svijet. Nećemo da stojimo na jednoj nozi.“

Izjave i citati