INDEX

Odnos islama i Zapada je danas najvažnija tema na svijetu

Str. 93. (o Mladim Muslimanima)
„Neka se država bavi svakodnevnicom; „Mladi Muslimani“ neka se bave – IDEJOM.“

Str. 94. (o islamu)
„Nadam se da smo konačno shvatili pouku koliko je važno da se islamski svijet osloni na dva stuba; jedan je ISLAM, a drugi OBRAZOVANJE.“

Str. 94. (o islamu i Zapadu)
„Možda ćemo u Bosni biti „kalem“ da se na Istok unesu, nakaleme, zapadne metode…, jer Istok je ostao neizlječivo inertan. Tamo trebaju injekcije, treba unijeti nešto sa Zapada, ono što na Zapadu vrijedi!“

Str. 94. (o terorizmu)
„Nažalost, često se ide ka ekstremizmu. Neke grupe otvoreno zagovaraju terorizam. Odmah da kažem da sam odlučno PROTIV toga!“

Str. 95. (o radu i obrazovanju)
„Moramo se osloboditi shvatanja da se bez rada i škole može nešto postići. To su dječije bolesti mladih i neiskusnih pokreta. Trebamo ih što prije preboljeti i sazreti.“

Str. 95. (o odlasku mladih)
„Šaljemo hiljade mladih ljudi na Zapad, umjesto da u zemlju dovodimo profesore da predaju. Mladi se u tuđini utapaju i gube ili se vraćaju sa dubokim osjećajem inferiornosti.“

Str. 96. (o muslimanima u BiH)
„Zašto smo mi na neki način Istok i Zapad? Jer smo muslimani; mi razumijemo dileme islamskog svijeta; jer smo evropski narod; mi razumijemo dileme Zapada.“

Izjave i citati