INDEX

Ovaj narod više nikada neće dopustiti da ima vlast koja će zabranjivati Ajvatovicu

Str. 109. (o tradiciji)
„Ovaj narod, ako Bog da, neće više nikada dopustiti da ima vlast koja će zabranjivati Ajvatovicu, Kariće, Bunu, Kraljevu Sutjesku ili bilo koju ili čiju vjersku ili kulturnu manifestaciju.“

Str. 110. (o ravnopravnosti)
„Možda je dobra prilika da ovdje ponovim da se mi od početka borimo za Bosnu u kojoj će svako biti to što jeste i u kojoj će svako slobodno ispovijedati svoju vjeru i slaviti Boga kako ga je njegova majka naučila. To pravo smo tražili za sebe i to pravo priznajemo drugima.“

Str. 111. (o vjeri)
„… podignimo visoko naše zastave, odbacimo strah i sumnje, umjesto toga radimo vrijedno i kako najbolje znamo, svjesni da naš život i naša smrt, pa i naša sudbina, nisu u njihovim, nego u Božijim rukama. U toj vjeri je naša sloboda, naša snaga i, ako Bog da, naša pobjeda.“

Izjave i citati