INDEX

Kada se dogodi nešto tako stravično kao što je Srebrenica, tada nema nevinih

Str. 115. (o Srebrenici)
„Srebrenica je taj simbol ili metafora, jer nigdje se na tako jasan način nije suočila nevinost sa zločinom i nigdje se na tako jasan način nije očitovala ona čudna i sramna ravnodušnost i licemjerstvo moćnih koji su mogli da spriječe katastrofu, ali su uvijek ponovo nalazili razloga da to ne učine.“

Str. 116. (o Srebrenici)
„Ko je kriv? – Najkrivlji su svakako ubice i njihovi naredbodavci, ali svi smo mi krivi, svi mi preživjeli, svi osim žrtava. Kada se dogodi nešto tako stravično kao što je Srebrenica, tada nema nevinih, svaki čovjek i svaka žena su krivi što je Svijet takav kakav jest i što je moguć Svijet u kojem je moguća Srebrenica.“

Str. 116. (o Srebrenici)
„Treba uporno tragati za hiljadama nestalih dragih i nevinih ljudi. Ako su živi da ih izbavimo, ako su mrtvi, da ih dostojno sahranimo i pronađemo i kaznimo njihove ubice. Činiti ćemo to iz dana u dan, bez obzira na teškoće i žrtve i bez obzira koliko bi taj važni posao mogao potrajati.“

Izjave i citati