Naučno-istraživački rad

Prikupljene informacije sa terena ukazuju na nedostatak znanja i informacija u vezi sa najmlađom prošlosti Bosne i Hercegovine i ulogom Alije Izetbegovića u njoj. Iz tog razloga Muzej „Alija Izetbegović“ u suradnji sa osnovnim školama, gimnazijama, koledžima, univerzitetima i institutima, te mladim intelektualcima pokrenuo je inicijativu u vezi sa pisanjem naučno-istraživačkih radova na ovu temu.

Pored biblioteke kao izvora informacija i podataka Muzej „Alija Izetbegović“ mladim istraživačima, učenicima i studentima na raspolaganje stavlja i besplatan posjet stalne postavke u Muzeju bogate fotografijama i informacijama. Za obimnije i sadržajnije projekte postoji i mogućnost uvezivanja i kontaktiranja sa relevantnim ličnostima iz pojedine oblasti istraživanja.

Muzej „Alija Izetbegović“ pruža sadržajnu podršku:

  • radionicama sa učenicima osnovnih škola,
  • prilikom izrade seminarskih radova i eseja,
  • prilikom izrade maturskih radova,
  • prilikom izrade diplomskih radova,
  • prilikom izrade magistarskih radova i doktorskih disertacija,
  • prilikom neovisnih naučno-istraživačkih projekata.

Muzej „Alija Izetbegović“ je za sada sudjelovao na dvije međunarodne stručne konferencije u Istambulu i Prištini, a u narednom periodu će se potruditi da na našim prostorima bude domaćin sličnih okupljanja stručnjaka i naučnika iz cijelog svijeta. Ovaj proaktivni pristup istraživanju sastavni je dio rada Muzeja „Alija Izetbegović“

Bitan segment svakog ozbiljnog naučno-istraživačkog rada je nesumnjivo i organiziranje stručnih simpozija, konferencija, seminara i predavanja. Organiziranjem navedenih manifestacija pruža se prilika za naučni pristup prilikom definiranja uloge Alije Izetbegovića kako u periodu odbrane od agresije, tako i u periodu demokratizacije bosansko-hercegovačkog društva.

MEĐUNARODNI STRUČNI SIMPOZIJ

„Disolucija Jugoslavije: procesi, uzroci i pozicija Bosne i Hercegovine kroz prizmu djelovanja političkog vodstva na čelu sa Alijom Izetbegovićem “

4. decembar 2010. godine, Hotel "Europe", Sarajevo
Posjetite web stranicu