18.02.2016.

Rezultati konkursa za najbolje literarne radove učenika osnovnih i srednjih škola

Muzej „Alija Izetbegović“ u sredstvima javnog informisanja objavio je Javni poziv za prijavu na konkurs za najbolje literarne radove učenika osnovnih i srednjih škola za 2016. godinu na teme:

Za učenike osnovnih škola:

Za učenike srednjih škola:

Pristiglo je ukupno 212 radova, i to 130 iz osnovnih škola, a 82 rada iz srednjih škola.
Sa velikom pažnjom Komisija je pročitala  sve prispjele literarne radove učenika i došla do sljedećih usaglašenih ocjena:

U kategoriju osnovnih škola, nagrade pripadaju:

  1. Prva nagrada -  Dan Ćemalović, VII razred, OŠ „Mujaga Komadina“, Mostar
  2. Druga nagrada – Henna Mujanović, II razred, OŠ „Grbavica II“, Sarajevo
  3. Treća nagrada – Lamija Spahić, V razred, OŠ „Brčanska Malta“, Tuzla

U kategoriju srednjih škola, nagrade pripadaju:

  1. Prva nagrada – Naida Džiho, I razred, Gimnazija, Mostar
  2. Druga nagrada- Fatima Imširović, IV razred, MSŠ“Musa Ćazim Ćatić“, Olovo
  3. Treća nagrada – Almedina Spahić, I razred, Gimnazija „Meša Selimović“, Tuzla