18.01.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju električnih uređaja za grijanje možete preuzeti OVDJE