KÜTÜPHANE

Aliya İzzetbegoviç Müzesi’nde, Ploce kapıkulesininzemin katında, Aliya İzzetbegoviç’in Boşnakça ve yabancı dillerde yazmış olduğu en önemli eserlerini içeren büyük bir kütüphane bulunmaktadır. Bu eserlerin bazıları 'Batı ile Doğu Arasında İslam', 'İslam Deklarasyonu', 'Özgürlüğe Kaçışım' adlarını taşıyan eserlerdir.

Aynı zamanda, kütüphanede Aliya İzzetbegoviç’in Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca ve diğer dillere tercüme edilen eserleri de görülür.

 Ayrıca, müze yakın bir zamanda diğer yazarların 40 tane eseriyle daha zengin olacaktır.

Bu müze kütüphanesinin en büyük amacı genç araştırmacılar, öğrenciler ve ilgi duyan herkese bilimsel-araştırma çalışmalarında destek vermek ve yardım etmektir. Kütüphanede bulunan bütün eserlerin müze içinde okunması mümkündür.

 

 

'OKO' YAYIMEVİ ESERLERİ (Aliyaİzzetbegoviç)

 1. 'İslamCanlanmasınınSorunu – İslamdeklarasyonu', Aliya İzzetbegoviç, 'OKO', Saraybosna 2004.
 2. 'DoğuileBatıarasındaİslam', Aliya İzzetbegoviç, 'OKO', Saraybosna 2005.
 3. 'ÖzgürlüğeKaçışım: Hapishanedeyazılannotlar', Aliya İzzetbegoviç, 'OKO', Saraybosna 2005.
 4. 'Anılar – Otobiyografikkayıdı', Aliya İzzetbegoviç, 'OKO', Saraybosna 2005.
 5. 'Bosna BüyükbirSırrdır: 1989 ile 1995 yıllarıarasındakigörüşmeler', Aliya İzzetbegoviç, 'OKO', Saraybosna 2005.
 6. 'Bilgi ve SabırÇağı: 1996 ile 2003 yıllarıarasındakigörüşmeler', Aliya İzzetbegoviç, 'OKO', Saraybosna 2005.
 7. 'Bizköleolmayacağız: 1990 – 1995 arasındakikonuşmalar', Aliya İzzetbegoviç, 'OKO', Saraybosna 2005.
 8. 'Soğuk ve AcıBarışGünleri: 1996 – 2003 arasındakikonuşmalar', Aliya İzzetbegoviç, 'OKO', Saraybosna 2005.
 9. 'DünyalarKavşağında: 1990 – 2003 arasındakiifadeler, konuşmalar, mesajlar, mektuplar', Aliya İzzetbegoviç, 'OKO', Saraybosna 2005.
 10. 'İnsani seçimin gururu’, Aliya İzzetbegoviç, 'OKO', Saraybosna 2005.
   

DİĞER YAYIMEVLERİ (Aliyaİzzetbegoviç)

 1. 'ÖzgürlüğeKaçışım: Hapishanedeyazılannotlar (1983 – 1988)', Aliya İzzetbegoviç, „Svjetlost Sarajevo“, Saraybosna 1999.
 2. 'DoğuileBatıarasındaİslam', Aliyaİzzetbegoviç, „Svjetlost Sarajevo“, Saraybosna 1984.
 3. 'İslamCanlanmasınınSorunu – İslamdeklarasyonu', Aliya İzzetbegoviç„UNIPRINT“, Saraybosna, Kasım 1992.
 4. 'Bosna'nınsavunmasınınMücizesi- seçilenkonuşmalar ve ifadeler (1993 – 1994), „BiH PRESS“, Saraybosna 1995.
 5. İzzetbegoviç – konuşmalar, mektuplar, görüşmeler (1995), „TKP Šahinpašić“, Saraybosna 1996.
 6. 'Savaş ve Barışyılı – seçilengörüşmeler ve mektuplar', Aliya İzzetbegoviç, „LJILJAN“, Saraybosna1997.
 7. 'Bosna diyeadlandırılanSırr – konuşmalar, mektuplar (1989 – 1993), Aliya İzzetbegoviç, „SDA – UluslararasıİlişkileriMerkezi“, Saraybosna2004.
 8. Alija Izzetbegović – konuşmalar, ifadeler ve mektuplar (1997) „DES DJL SARAJEVO“, Saraybosna 1998.
 9. Alija Izzetbegović – konuşmalar, ifadeler ve mektuplar (1998) „DES DJL SARAJEVO“, Saraybosna 1999.
 10. Alija Izzetbegović – konuşmalar, ifadeler ve mektuplar (1999) „SDA – UluslararasıİlişkileriMerkezi“, Saraybosna 2002.
 11. Alija Izzetbegović – konuşmalar, ifadeler ve mektuplar (2000) „SDA – UluslararasıİlişkileriMerkezi“, Saraybosna 2002.
 12. Alija Izzetbegović – konuşmalar, ifadeler ve mektuplar (2001) „SDA – UluslararasıİlişkileriMerkezi“, Saraybosna 2002.
 13. Alija Izzetbegović – konuşmalar, ifadeler ve mektuplar (2002) „SDA – UluslararasıİlişkileriMerkezi“, Saraybosna 2003.
 14. İzzetbegoviç – seçilenkonuşmalar, ifadeler, mektuplar ve görüşmeler (1993 – 1994) „İlkMüslümanHisseDerneği“, Zagreb, 1995